Skip to main content

Oikoluku

by Daniel Schildt

Finnish ~2 min reading time

VS Code + Spell Right kirjoittamisen apuna

Oikoluku VS Code editoriin

Käytän Visual Studio Code kehitysympäristöä lähes päivittäin tavallisen tekstin kirjoittamiseen. Yksi toistuvista haasteista ohjelmistokehitykseen tehdyn editorin käyttämisessä muuhun tekstinkäsittelyyn on ollut toimivan oikoluvun puuttuminen.

Olin aikaisemmin käyttänyt cspell kirjaston päälle rakennettua Code Spell Checker laajennusta tekstien oikolukuun, mutta sen ongelmana on koko ajan ollut se että kun kirjoitan sekä suomeksi että englanniksi, laajennus ei osaa kunnolla tunnistaa asioita. Se on yhden ihmisen kehittämä, eikä ainakaan vielä pysty samaan kattavuuteen mitä järjestelmätason oikolukijat mahdollistavat.

Löysin Foam laajennuksen tekijöiden templatessa suositteleman Spell Right laajennuksen, joka käyttää suoraan käyttöjärjestelmästä löytyviä oikoluku-ominaisuuksia. Laajennus mahdollistaa useamman kielen tuen ilman että tarvitsisi jatkuvasti turhautua kun yleisiä sanoja ei tunnisteta.

Lisäsin Windowsiin Suomen kielen tuen oikolukua varten:

Windows Settings ikkuna jossa on auki "Install language features" toiminto.
Windows Settings ikkuna jossa on auki "Install language features" toiminto.

Tarkemmat ohjeet IT-ylläpitäjille löytyvät Microsoft Docs sivustolta.

Järjestelmätason oikoluvun käyttö auttaa yleisellä tasolla paljon, mutta sen ongelmana on ettei uusia sanoja pysty lisäämään paikalliseen sanakirjaan (ainakaan tämänhetkisellä laajennuksella). Code Spell Checker mahdollistaa workspace-kohtaisen sanaston luomisen jotta halutut sanat pystyy lisäämään projektikohtaisesti osaksi kokonaisuutta. Samantapainen quick fix mahdollisuus olisi näppärä apu jos järjestelmätason sanakirjaa pystyisi VS Code softan tasolla laajentaa. Ongelmana tosin on se että koska laajennus ulkoistaa tekstin tarkastuksen olemassa oleville järjestelmän työkaluille, ei niiden toimintaan pysty suoraan vaikuttamaan. Jonkinlaiset rajapinnat on olemassa ainakin osaan työkaluista, mutta se miten hyvin ne toimisivat eri käyttöjärjestelmien välillä on hyvä kysymys.

Kokonaisuudessaan kumpikin laajennus on hyödyllinen, mutta päädyin laittamaan aikaisemmin käyttämäni pois päältä. Vaikka VS Code mahdollistaa useamman oikoluku-laajennuksen käytön yhtä aikaa, ongelmana on että ne eivät tässä tapauksessa toimineet kunnolla keskenään (suomenkielinen teksti tuli virhemerkinnällä alleviivatuksi, vaikka toinen laajennuksista ymmärsi sen suomena).

Ehkä jossain vaiheessa editoriin tulee paremmat integroidu rajapinnat joilla spell checker laajennukset pystyvät toimimaan paremmin toistensa kanssa. Sellainen helpottaisi monen ihmisen elämää, sillä samaa editoria käytetään suurelta osin myös moneen muuhun käyttötarkoitukseen kuin perinteisen ohjelmien lähdekoodin kirjoittamiseen.

Lisätietoja edellä mainituista työkaluista:

Tags